Přihlášené soubory 2019

Dětský soubor Musica e Danza Praha (ČR)
A prima vista Praha (ČR)