Program

ČTVRTEK, 12. 12.
19:00 Koncertní síň Libeňského zámku, Praha 8
ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU
vystoupí zúčastněné  soubory

PÁTEK , 13. 12.
14:00 Kostel sv. Mikuláše, Staroměst. nám., Praha  1                                               
KONCERT PŘÁTELSTVÍ 

vystoupí zúčastněné soubory

20:00 „PRAHA V NOCI” výlet lodí po Vltavě s večeří a hudbou pro přihlášené

SOBOTA, 14. 12.
Koncertní sál Pražské konzervatoře, Dvořákovo nábř. 2, Praha 1

9:00 Veřejná SOUTĚŽNÍ VYSTOUPENÍ všech  kategorií

13:00 Vystoupení folklorního souboru „Valášek“  + Vyhlášení výsledků festivalu

– změny vyhrazeny –