Program festivalu

STŘEDA, 12. 12.
14:00 Kostel sv. Mikuláše, Staroměst. nám., Praha 1
ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU
vystoupí:  Amici Choir (South Africa)
Musica Viva Choir (South Africa)
Elim ai Almati (Kaz)

PÁTEK , 14. 12.
14:00 Kostel sv. Mikuláše, Staroměst. nám., Praha  1                                               
KONCERT PŘÁTELSTVÍ 

vystoupí:
Kytarový orchestr Elim ai Almati  (Kaz)
Klarinetový soubor Prachatice (CZ)
DPS Musica e Danza Praha  (CZ)
Sbor A prima vista Praha (CZ)

20:00 „PRAHA V NOCI” výlet lodí po Vltavě s večeří a hudbou pro přihlášené

SOBOTA, 15. 12.
Kostel U Salvátora, Salvátorská ul., Praha 1

10:00 Veřejná SOUTĚŽNÍ VYSTOUPENÍ všech  kategorií

12:00 Vystoupení folklorního souboru „Valášek“  + Vyhlášení výsledků festivalu

– změny vyhrazeny –