Přihláška

PRAŽSKÉ VÁNOCE XXII. ročník mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby 12. – 14. 12. 2023 PŘIHLÁŠKA Přihlášku zašlete prosím poštou nebo e-mailem do 15. října 2023 na adresu: Festivalový sekretariát CTA, Na Hájku 2456/6, 18000 Praha 8, e-mail: cta@iol.cz Přihlašujeme tímto níže jmenovaný soubor k účasti na výše zmíněné soutěži:

Název souboru______________________________________________________________________ Adresa souboru__________________________________________________________________________ ____________________Tel./Mob.:__________________

E-mail: _________________________________

Jméno sbormistra či vedoucího _____________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________________ Jméno předsedy (předsedkyně) souboru_______________________________________________________

Počet účinkujících ________________ Počet účastníků _________________ Soubor se zúčastní této soutěžní kategorie (prosím, označte křížkem): ¨ I. Pěvecké sbory dětské ¨ II. Pěvecké sbory mládež ¨ III. Pěvecké sbory dospělí ¨ IV. Vokální skupiny ¨ V. Musica sacra ¨ VI. Lidové písně a pastorely ¨ VII. Spirituál a gospel ¨ VIII. Folklorní soubory ¨ IX. Instrumentální soubory Objednáváme tímto: ______ ks festivalových plaket a katalogů (á Kč 50,-) ______ osob ubytování se snídaní v *** hotelu v termínu od ______ do ______ prosince 2023 (cena na vyžádání) ______ osob stravování á 270,- Kč (2 chody) dne ________ v ______ hod. ______ míst na “Praha v noci”, plavbu lodí po Vltavě s bufetovou večeří a hudbou (á Kč 510,- Kč) ______ osob na večeři v rámci Good-bye Party s hudbou (á 420,- Kč) ¨ vystoupení v rámci Koncertu přátelství v pátek 15. 12. (15 min.) Příslušný soutěžní poplatek za soutěžní kategorii (nevratný, fakturu vystavíme předem na vyžádání) uhraďte bank. převodem nejpozději do 15. 10. 2023, příp. 60% zálohu na ubytování do 8. 11. 2023 na bankovní účet: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-4856410267/0100, variab. symbol: 715 nebo číslo faktury Bereme tímto na vědomí všechny soutěžní podmínky a k naší přihlášce přikládáme tyto přílohy: ¨ krátkou biografii souboru (pokud možno i v angličtině, max. 10 řádek) ¨ kvalitní fotografii souboru ¨ program soutěžního vystoupení (včetně duraty skladeb), příp. program pro koncert ¨ kopii bankovního převodu Upozornění: Bez této dokumentace nebude přihláška přijata. Přílohy můžete také zaslat e-mailem. V _________________, dne _________________ Jméno__________________________________ Funkce v souboru ______________________________ Podpis ____________ _____________________